Volvo XC60 Hybrid vehicles

2018 Volvo XC60 Hybrid

Photo 2018 Volvo XC60 Hybrid
MSRP $52,900 Fuel Tank 13.2 gal Wheelbase 112.8 ”
Clearance 8.50”
Engine


Volvo XC60 Hybrid specs

XC60 Hybrid 0-60 times
XC60 Hybrid wheels