Volvo V60 Hybrid vehicles

2020 Volvo V60 Hybrid

Photo 2020 Volvo V60 Hybrid
MSRP $67,300 Fuel Tank 15.9 gal Wheelbase 113.1 ”
Engine Curb 4202 lbs


Volvo V60 Hybrid specs

V60 Hybrid 0-60 times
V60 Hybrid wheels
0 / 0