Volvo S60 Hybrid vehicles

2020 Volvo S60 Hybrid

Photo 2020 Volvo S60 Hybrid
MSRP $55,400 Fuel Tank 15.9 gal Wheelbase 113.1 ”
Clearance 5.80”
Engine
2019


Volvo S60 Hybrid specs

S60 Hybrid 0-60 times
S60 Hybrid wheels
0 / 0