Mercedes-Benz C-Class vehicles

2022 Mercedes-Benz C-Class

Photo 2022 Mercedes-Benz C-Class
MSRP $42,000 Fuel Tank 15 gal Wheelbase 112.8 ”
Clearance 0.00”
Engine
2021 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999


Mercedes-Benz C-Class specs

C-Class tire size
C-Class wheel size
C-Class bulb size
C-Class 0-60 times