Hyundai Sonata vehicles

2020 Hyundai Sonata

Photo 2020 Hyundai Sonata
MSRP $23,600 Wheelbase 111.8 ”
MPG 28 city/38 hwy Clearance 5.30”
Engine Curb 3120 lbs
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999


Hyundai Sonata specs

Sonata 0-60 times
Sonata wheels
0 / 0