2018 Hyundai Santa Fe Sport

Photo 2018 Hyundai Santa Fe Sport

2018 Hyundai Santa Fe Sport trim levels

2018 Santa Fe Sport 2.4L 4dr Front-wheel Drive, Engine: MSRP $24950
2018 Santa Fe Sport 2.4L 4dr All-wheel Drive, Engine: MSRP $26500
2018 Santa Fe Sport 2.0L Turbo 4dr Front-wheel Drive, Engine: MSRP $31350
2018 Santa Fe Sport 2.0L Turbo 4dr All-wheel Drive, Engine: MSRP $32900
2018 Santa Fe Sport 2.0L Turbo Ultimate 4dr Front-wheel Drive, Engine: MSRP $35650
2018 Santa Fe Sport 2.0L Turbo Ultimate 4dr All-wheel Drive, Engine: MSRP $37200
show more

2018 Hyundai Santa Fe Sport specs

Wheels x – x