Mitsubishi Eclipse Spyder 0-60 times

2012 Mitsubishi Eclipse Spyder 0-60 Times

Trim0-60 times1/4 mile
GT 2dr Convertible,265 hp

6.6 sec

14.9 @ 98 mph
SE 2dr Convertible,162 hp

9.5 sec

17.1 @ 83 mph
GS Sport 2dr Convertible,162 hp

9.5 sec

17.1 @ 83 mph

2011 Mitsubishi Eclipse Spyder 0-60 Times

Trim0-60 times1/4 mile
GT 2dr Convertible,265 hp

6.6 sec

14.9 @ 98 mph
GS Sport 2dr Convertible,162 hp

9.5 sec

17.1 @ 83 mph

2010 Mitsubishi Eclipse Spyder 0-60 Times

Trim0-60 times1/4 mile
GT 2dr Convertible,265 hp

6.6 sec

14.9 @ 98 mph
GS 2dr Convertible,162 hp

9.5 sec

17.1 @ 83 mph

Mitsubishi Eclipse Spyder 0-60 mph all years

Year of a Model0-60 times1/4 mile times
2012

6.6 - 9.5 sec

14.9 @ 98 - 17.1 @ 83 mph
2011

6.6 - 9.5 sec

14.9 @ 98 - 17.1 @ 83 mph
2010

6.6 - 9.5 sec

14.9 @ 98 - 17.1 @ 83 mph
2009

6.3 - 8.5 sec

14.9 @ 98 - 16.6 @ 86 mph
2008

6.4 - 8.5 sec

15 @ 98 - 16.6 @ 86 mph
2007

7 - 8.5 sec

14.9 @ 98 - 16.6 @ 86 mph
2005

7.1 - 8.8 sec

15.7 @ 89 - 16.9 @ 83 mph
2004

7.1 - 8.8 sec

15.7 @ 89 - 16.9 @ 83 mph
2003

7.1 - 8.8 sec

15.7 @ 89 - 16.9 @ 83 mph
2002

7.3 - 8.8 sec

15.8 @ 0 - 17.3 @ 0 mph
2001

7.3 - 8.8 sec

15.8 @ 0 - 17.3 @ 0 mph
1999

6.75 - 8.7 sec

15.25 @ 0 - 17.3 @ 0 mph

Cars with the same 0-60 time

2012 Land Rover LR4

0-60 times 6.6 sec

1/4 mile 15.1 sec @ 88
2012 Land Rover Range Rover Evoque

0-60 times 6.6 sec

1/4 mile 17.3 sec @ 0
2012 Lincoln MKS

0-60 times 6.6 sec

1/4 mile 15.1 sec @ 96
2012 Nissan Xterra

0-60 times 6.6 sec

1/4 mile 14.9 sec @ 90
2012 Subaru Tribeca

0-60 times 6.6 sec

1/4 mile 15.2 sec @ 86
2012 Toyota Avalon

0-60 times 6.6 sec

1/4 mile 14.9 sec @ 96

Mitsubishi Eclipse Spyder specs

Eclipse Spyder 0-60 times
Eclipse Spyder wheels